SESYTĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS

Rež. M. Mičiulytė

Spektaklis įkvėptas stebuklinės lietuvių liaudies pasakos, kupinas lietuviškų dainų, folklorinių simbolių ir sakralios šviesos, leisiančios iš naujo pamatyti mūsų tautosakos grožį ir unikalumą. Pastatymo kūrėjai scenoje ieško atsakymų: kas yra gėris ir blogis, kodėl mums visiems tokie svarbūs glaudūs šeimos ir bendruomenės santykiai, įveikiant savo kelyje iškilusias kliūtis? Elenytės ir Joniuko kelionė primins, kad būtent šeimos ir mūsų visų vienybė suteikia stiprybės Gėriui ir tik būdami kartu galime nugalėti Blogį.

Kaina

€7 / 9

rež. A. Sunklodaitė

Ugdomasis spektaklis vaikams nuo 1 iki 3 metų. „Kas čia?“ – tai spektaklis skirtas patiems mažiausiems apie savęs pažinimą pasaulyje ir pasaulio pažinimą savyje. „Kas čia?“ – tai viena pirmųjų frazių kurią išmoksta vaikas. Ši frazė tampa mažu raidos ir mokymosi varikliuku, kuri skatina kasdien apie pasaulį sužinoti vis daugiau.

Kaina

€9

SESYTĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS
KAS ČIA?