KAUNO LĖLININKŲ GASTROLĖS JAV

Kauno valstybinio lėlių teatro trupė pradėjo ilgai lauktas gastroles Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Praėjusią savaitę pradėję kelionę Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, Čikagoje, lituanistinės mokyklos vaikams parodėme edukacinį spektaklį LĖLĖ, KURI DIDŽIUOJASI, KAD TURI „Ė“, kurį dar tą patį vakarą kartu su spektakliu SESYTĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS pristatėme ir centre „Sielos“ susirinkusiems lietuvių išeivių vaikams, tėveliams ir mokytojams.

Kitą rytą aplankė ir lituanistinį vaikų lopšelį-darželį, kurį lanko daugiau nei pusšimtis vaikų. Šviečiant šiltai saulutei, visi susirinkę vaikai kiemo terasoje smagiai žaidė ir dainavo kartu su keliaujančiais lėlininkais.

Šeštadienio naktį perskridę iš Čikagos į Sietlą, kur tiesiai iš lėktuvo skubėjo pas mūsų teatro pasirodymo itin laukiančią „Lino“ lietuvių bendruomenę. Vaikams, tėveliams ir seneliams mūsų teatro lėlininkai parodė spektaklį ir edukacinę programą. Po jų šiltai apsikabinę aktoriai iškeliavo Vakarų pakrante San Fracisko link…

Dėkojame JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybai ir jos pirmininkei Giedrei Elekšytei-Kniežai už galimybę dalintis lietuvišku žodžiu, kultūra ir pasaka su Čikagoje gyvenančiais mažaisiais lietuvaičiais!  Nuoširdus AČIŪ Lietuvos Kultūros ministerijai ir Pasaulio lietuvių fondui už finansinę paramą. Taip pat su visa meile už nuoširdų rūpestį kelionės metu dėkojame Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkui, mūsų teatro įkūrėjų V. ir S. Ratkevičių anūkui Laurynui Misevičiui !