KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ

Pagal H. K. Anderseno pasakas

Autorė Daiva Čepauskaitė
Režisierius Andrius Žiurauskas
Dailininkas Sergėjus Bocullo
Muziką parinko Inga Bagaliūnienė

Vaidina:

Premjera 2000-12-19
Trukmė – 40 min

Šiame spektaklyje susipina įvairiausi, pasakų karaliumi tituluojamo H. K. Anderseno pasakų personažai ir Mergaitės su degtukais istorija. Ar prisimenate ją?
Buvo šaltas žiemos vakaras prieš Kalėdas… Vieniša mergaitė stovėjo gatvėje ir pardavinėjo degtukus. Jos geriausi bičiuliai buvo kiemsargis ir aikštėje stovintis gatvės žibintas. Tik jie sugebėjo išklausyti ir suprasti. Sušalusi našlaitė per visą dieną nepardavė nei vieno degtuko, nors pro šalį ėjo ponai ir ponios, karaliai ir ministrai… (Gal pavyks atpažinti, iš kokios jie pasakos? O gal tai ne iš pasakos? Gal panašiai elgias ir suaugusieji?) Buvo labai šalta. Uždegtas degtukas nors trumpam leisdavo sušilti, bet ir paskutinis užgeso… šiltam sapne nunešdamas mergaitę pas močiutę – į dangų…