Kultūros pasas

Valstybė investuoja į kūrybingos asmenybės ugdymą. Visais laikais teatras
buvo vieta, diegianti aukščiausias vertybes, padedanti nugalėti vidinius
apribojimos ir baimes, mokanti įsiklausyti ir suprasti kitą, įkvepianti kurti ir
svajoti.
Siūlome galimybę pasinaudoti aukščiausios kokybės, profesionaliais lėlių
teatro spektakliais bei edukacijomis.