Dokumentai

2014 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2024m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketv. apskaičiuojamų kitų pajamų ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d. pažyma dėl finansavimo sumų

2020 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. metinė mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. I pusmečio mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m.  III ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. metinė pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. I ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. I pusmečio pažyma dėl finansavimo sumų

2022 III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. IV ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. I ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. II ketv.  pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. IV ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2013 m. veiklos planas

2014 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2023 m. veiklos planas

2013 m. veiklos ataskaita

2014 m. veiklos ataskaita

2015 m. veiklos ataskaita

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitu rinkinys

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketv. apskaičiuojamų kitų pajamų ataskaita

2020 m. gruodžio 31 d. pažyma dėl finansavimo sumų

2020 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. metinė mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. I pusmečio mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m.  III ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2024 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. metinė pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. I ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. I pusmečio pažyma dėl finansavimo sumų

2022 III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. IV ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. I ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. II ketv.  pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. III ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. IV ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2024 m. I ketv. pažyma dėl finansavimo sumų

2020 m. veiklos planas

2023 m. veiklos planas

 2024 metų veiklos planas

Informacija ruošiama.

KAUNO VALSTYBINIO LĖLIŲ TEATRO PASTATO ATNAUJINIMAS

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas
Nr.07.1.1-CPVA-V-304-01-0002.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016.07.12-2019.10.30.
Projekto vertė – 2.831. 510, 82 Eur, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Kauno valstybinis lėlių teatras negali užtikrinti teikiamų kultūros paslaugų kokybės dėl iš dalies nešiuolaikiškų paslaugų formų bei neatitikimo visuomenės poreikiams. Lankytojai pageidauja papildomų edukacinių veiklų, kurių plėtoti nėra galimybių dėl šioms veikloms nepritaikytos teatro infrastruktūros. Be to, teatrui neturint naujomis technologijomis pagrįstos materialinės bazės, darosi vis sudėtingiau vykdyti tiesioginę veiklą bei išlikti konkurencingu.

Projekto tikslas – padidinti teikiamų paslaugų įvairovę ir prieinamumą, užtikrinant kuo įvairesnių visuomenės grupių ir kuo didesnės visuomenės dalies lankymąsi organizuojamose teatro veiklose.

Projekto uždavinys – atnaujinti Kauno valstybinio lėlių teatro infrastruktūrą.
Projektu siekiama padidinti 2014-2020 metų periodo ES fondų paramą. Paramos siekiama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7.1.1. „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant sukurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Aktualizuoti kultūros infrastruktūrą“. Projekto tikslas pilnai atitinka priemonės tikslą: modernizuoti kultūros infrastruktūrą, siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, skatinti jų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą, didinti kultūros įstaigų ir juose vykstančių renginių lankytojų ir kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

Projekto metu atnaujintas pastato fasadas, pakeistas ir apšiltintas pagrindinio pastato stogas, įrengta mansarda, suremontuoti I ir II aukšto vestibiuliai, paaukštintos Didžiosios salės lubos, įrengtos naujos žiūrovinės dalies kėdės, atnaujinti sanitariniai mazgai, administracinės patalpos, suremontuota Mažoji salė, Lėlių muziejus ir gamybinės patalpos, atnaujintos elektros, vandentiekio, vėdinimo ir šildymo sistemos; įsigyta nauja garso ir šviesų įranga.