Tikslai

Mūsų TIKSLAI:

1. formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam lėlių teatro menui;
2. pristatyti visuomenei šiuolaikinio lėlių ir objektų teatro tendencijas ir kryptis;
3. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir užsienio lėlių teatro meno kūrėjams bei atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
4. dalyvauti formuojant šalies scenos meno kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinio lėlių teatro meno pasiekimus;
5. formuoti vaikų meninį skonį, ugdyti jiems moralines vertybes, lavinti vaizduotę, skatinti originalaus mąstymo įgūdžius.