Misija

Mūsų teatro MISIJA – kurti ateities ŽMOGUI – puoselėti ir plėtoti profesionalųjį lėlių ir objektų teatro meną, išsaugoti ir skleisti šio žanro specifiką, tradicijas ir kūrybinį palikimą ateities kartoms.