Bibliografija

Bibliografijos rodyklė (1958–2018)
Rodyklė papildyta iki 2019 m.

Sudarė Janina Černevičienė

Kauno lėlių teatro idėja gimė dramos aktorių Valerijos ir Stasio Ratkevičių namuose, vėliau jie savo nedrąsius, tačiau nuoširdžius bandymus pratęsusius Kapsuko (dab. Marijampolės) dramos teatro trupėje.

Bibliografijos rodyklei literatūra atrinkta naudojantis Lietuvos nacionalinės bibliotekos leidiniu „Bibliografijos žinios“ ir duomenų bazėmis, Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais, Kaunistikos skaityklos kartoteka, Kauno valstybinio lėlių teatro muziejaus archyvine medžiaga.

Bibliografijos rodyklė apima 1958–2017 metus, ją sudaro penki skyriai: Stasio Ušinsko teatras Kaune, Kapsuko lėlių teatras, Kauno valstybinio lėlių teatro veikla, literatūra apie personalijas ir pagalbinės rodyklės.

Pirmasis skyrius – istorinis – apie 1936–1938 metais Kaune veikusį pirmąjį Lietuvoje profesionalųjį lėlių teatrą, įkurtą dailininko vitražisto Stasio Ušinsko. Antrasis skyrius apie Kapsuke 1958–1960 metais veikusį aktoriaus Stasio Ratkevičiaus įkurtą lėlių teatrą.

Trečiasis skyrius – iš Kapsuko persikėlusio Kauno valstybinio lėlių teatro veikla nuo 1960 iki 2016 metų. Jame surinkti įrašai apie bendriausias veiklos aktualijas, Stasio ir Valerijos Ratkevičių lėlių muziejų, spektaklius (daugiau įrašų turėjusieji spektakliai dedami su atskiromis rubrikomis), kultūrinius ryšius: gastroles, festivalius, teminius renginius.

Ketvirtame skyriuje – literatūra apie režisierius, dailininkus, aktorius, kitus darbuotojus, kūrusius ir kuriančius dabar. Kiekvienai personalijai skiriama atskira rubrika.

Knygos ir straipsniai šioje rodyklėje išdėstyti chronologine tvarka. Nurodytų metų pradžioje pirmiausia pateikiami knygų aprašai, po to – straipsniai knygose ir periodikoje abėcėlės tvarka.

Knygos ir dauguma straipsnių peržiūrėti devisu (tiesiogiai).

Darbe pateikiama teatro repertuaro lentelė, asmenvardžių, vietovardžių rodyklės, padėsiančios greitai susirasti reikiamą poziciją ar faktą.