Misija ir vizija

Teatro MISIJA:

Kurti ateities ŽMOGUI – puoselėti ir plėtoti profesionalųjį lėlių ir objektų teatro meną, išsaugoti ir skleisti šio žanro

 

specifiką, tradicijas ir kūrybinį palikimą ateities kartoms.


 

Lėlių ir objektų teatro priemonėmis siekiame:

♣ puoselėti ir plėtoti profesionalųjį lėlių teatro meną,
♣ ugdyti vaikams moralines vertybes,
♣ lavinti vaizduotę,
♣ formuoti meninį skonį,
♣ skatinti originalaus mąstymo įgūdžius.

Teatro VERTYBĖS:

·     Lietuvos lėlių ir objektų teatro menas
·     Ateities ŽMOGUS
·     Moralinės vertybės
·     Vaizduotė ir kūrybiškumas

·      Originalus mąstymas

Teatro TIKSLAI:

  1. pristatyti visuomenei šiuolaikinio lėlių ir objektų teatro tendencijas ir kryptis;
  2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir užsienio lėlių teatro meno kūrėjams bei atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
  3. formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam lėlių teatro menui;
  4. dalyvauti formuojant šalies scenos meno kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse
    nacionalinio lėlių teatro meno pasiekimus;
  5. formuoti vaikų meninį skonį, ugdyti jiems moralines vertybes, lavinti vaizduotę, skatinti originalaus mąstymo įgūdžius.

 

Teatro Teatro VIZIJA:

Išskirtinis, atviras, įdomus visoms amžiaus grupėms, jaukus, žiūrovą mylintis teatras, kuriame užsimiršta laikas, gausu skirtingų klasikinių pasakų ir naujos teatrinės kalbos spektaklių, meninių veiklų ir išliekamąją vertę turinčių pramogų visai šeimai.

Žiūrovą sutinka profesionalūs aktoriai, fantaziją atveriančios kūrybinės erdvės, kuriami ir rodomi tarptautinio pripažinimo sulaukiantys spektakliai, skleidžiasi amžinosios vertybės bei formuojasi kūrybingas, sąmoningas, meną suprantantis ir teatrą mylintis ateities ŽMOGUS.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS –

KLESTINTIS lėlių ir objektų TEATRAS,

KURIANTIS KŪRYBINGUS ATEITIES ŽMONES